මෙතෙක් කථාව,


මෙතෙක් කථාව,

    හසාරා, ෆියෝනා, ජෙරමි හා චමිල යනු 'සැජිටේරියස් උසස්-කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ' පළමු වසරේ අධ්‍යාපනය හදාරන සිසුන් සිව් දෙනෙකි. දිනක් හසාරාගේ කුටියෙහි තිබී රහසිගතව සඟවන ලද කුඩා ට්‍රාන්ස්මිටරයක් ජෙරමි විසින් සොයාගනු ලබන අතර ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමේදී එය මීට බොහෝ කාලයකට ඉහතදී ඔත්තු බැලීම සඳහා භාවිත කල උපකරණයක් බව සොයා ගනී. පසුව හසාරා විසින් සිය මිතුරිය වූ ෆියෝනා හටද ට්‍රාන්ස්මිටරය පිළිබඳව පවසන අතර ඇයද එය පරීක්ෂා කර බැලීමට ඉල්ලා සිටියි. මේ අතර එහි සැබෑ අයිතිකරු කවුරුන්ද යන්න සෙවීමට චමිල හා ජෙරමි උත්සාහ කරයි....

Thursday, June 23, 2016

ක්ෂුද්‍ර ට්‍රාන්ස්මිටරය


"මේ වගේ උපාංග පොදුවේ හඳුන්වන්නේ 'ටී.පී.ඒ.එස්. ට්‍රාන්ස්මිටර්ස්', 
ඒ කියන්නේ 'තාප බලගැන්වුම් ප්‍රතිසම සංඥා සම්ප්‍රේෂක' 
( Thermal Powered Analog Signal Transmitter) කියලයි"

උදෑසන ආහාරයෙන් අනතුරුව නැවත කුටියට එක්වී සිටි මිතුරන් අමතමින් ජෙරමි පැවසීය. සුපුරුදු ලෙස හේ පරිගණකය ඉදිරිපස හිඳ සිටි අතර ඔහුගේ දෙපසින් හසාරා සහ චමිල අසුන් ගෙන සිටියහ.

 "මේක ඔත්තු බැලීමේ උපකරණයක්.... නමුත්, බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. 
දැනට මම මේ උපකරණය ක්‍රියා විරහිත කරලයි තියෙන්නේ...."

ඔහු දිගටම කථාව කරගෙන යන්නට විය.